Os. Sarmackie 1/4. 62-020 Zalasewo
+48 61 875 54 08 | +48 503 803 909
Blog

Czy wiesz, że w ostatnich lata można zaobserwować znaczący rozwój w obszarze rehabilitacji stomatologicznej. Coraz więcej światowej sławy instruktorów odwiedza Polskę, by nauczać i przekazywać wiedzę i informacje z zakresu rehabilitacji i technik działających na stawy skroniwo-żuchwowe oraz strefę twarzo-czaszki.

Znacznie wzrosła też liczba duetów terapeutycznych stomatolog / osteopata (fizjoterapeuta). Dzięki ścisłej współpracy takiego duetu skuteczniejsza stała się praca korygująca wady zgryzu i dysfunkcje posturalne u dzieci, a u osób dorosłych - z dysfunkcjami oraz bólami stawów skroniowo-żuchwowych i bólami głowy.

 

 U podłoża tak znacznej ilości dolegliwości pochodzących od dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych leży aspekt anatomiczno-fizjologiczny dotyczący mięśni zaopatrujących tę okolicę. Są one mięśniami o najwyższym w całym organizmie tonusie spoczynkowym, co predysponuje właśnie ten rejon ciała do reakcji w pierwszej kolejności na wszelkiego rodzaju sytuacje emocjonalne oraz każdego rodzaju zwiększenie aktywności fizycznej.


Główne wskazania do pracy dla osteopaty i fizjoterapeuty to bóle napięciowe i migrenowe bóle głowy. Zaburzona postawa w szczególności wynikająca z wysunięcia głowy w przód oraz dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego.

Nasz specjalista dr Łukasz Czubaszewski, fizjoterapeuta i osteopata, przeszedł stosowne szkolenia w zakresie leczenia wspomnianych zaburzeń. Warto tu podkreślić, że osteopata pracując na systemie tkanek nad i podgnykowych może wspomagać pracę stomatologa, laryngologa i logopedy, znacząco przyspieszając postępy w rehabilitacji wielu schorzeń.