CENNIK

Alergolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli/ DzieciWizyta150
Dorośli/ DzieciTesty skórne (1 nakłucie)7

Audiometria

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciAudiometria impedancyjna80
Dorośli / DzieciAudiometria obiektywna80
Dorośli / DzieciAudiometria tonalna60
Dorośli / DzieciDiagnostyka APD150
Dorośli / DzieciOtoemisja DPOAE80
Dorośli / DzieciTympanometria60
Dorośli/ DzieciAudiometria słowna60
Dorośli/ DzieciAudiometria zabawowa (tonalna)80
Dorośli/ DzieciPróba nadprogowa (sis, ABLB, isteger)40

Chirurg

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DzieciWizyta lek. Paweł Wawrzaszek200
Dorośli Wizyta150
Dorośli Usunięcie jednej zmiany skórnej 400
DorośliUsunięcie kolejnej zmiany (podczas jednego zabiegu)50
DorośliUsunięcie paznokcia300
DorośliNacięcie/punkcja krwiaka150
DorośliBadanie histopatologiczne45
DzieciZabieg nacięcia stulejki500

Chirurg naczyniowy

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta150
Dorośli Wizyta z USG Doppler żył200
DorośliSkleroterapia pajączków300
DorośliSkleroterapia żylaków500

Dietetyk

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja 1 godzina150
Dorośli Konsultacja 30 minut-kontrola100
Dorośli Konsultacja wraz z planem żywieniowym250
DorośliKonsultacja wraz z zaleceniami150
DorośliPlan żywieniowy200

Dermatolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciWizyta130
Dorośli / DzieciBadanie znamion dermatoskopem130
Dorośli / DzieciŁyżeczkowanie (do 6 zmian)150
Dorośli / DzieciKrioterapia zmian skórnych (do 6 zmian)150
Dorośli / DzieciKrioterapia zmian skórnych (powyżej 6)180

Endokrynolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta150
Dorośli Wizyta z USG tarczycy200
DorośliBiopsja tarczycy (1 zmiana)200

Gastroenterolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta180

Ginekolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta z USG i cytologią240
Dorośli Wizyta z USG200
DorośliWizyta z cytologią190
DorośliWizyta150
DorośliKontrola owulacji100
Dorośli Założenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Mirena (z kosztem wkładki)1200
DorośliZałożenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Kyleena (z kosztem wkładki)1200
DorośliZałożenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Jaydees (z kosztem wkładki)1150
Dorośli Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (bez kosztu wkładki)750
Dorośli Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej300
Dorośli KTG60
DorośliCytologia40

Internista

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta130

Kardiolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta150
Dorośli Wizyta z EKG190
DorośliWizyta z EKG i echo serca240
DorośliWizyta z echo serca210
DorośliBadanie EKG (bez opisu)40
Dorośli Badanie EKG (z opisem)70
Dorośli Echo serca (z opisem)130

Laryngolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dzieci / Dorośli Wizyta170
Dzieci / DorośliPłukanie uszu50
Dzieci / DorośliOpatrunek uszny-lek, sączkowanie70
Dzieci / DorośliPodcięcie wędzidełka podjęzykowego 250
Dzieci / DorośliUsunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych 50
Dzieci / DorośliWizyta + USG szyi z oceną ślinianek i węzłów chłonnych 230
Dzieci / DorośliKatateryzacja trąbek słuchowych 100
Dzieci / DorośliPrzedmuchanie trąbek słuchowych metodą Politzera 70
Dzieci / DorośliTamponada nosa 50
Dzieci / DorośliPobranie wymazu laryngologicznego
( nos, uszy, gardło)
50
Dzieci / DorośliUsunięcie kamienia wewnątrzprzewodowego ślinianki podżuchwowej 300
Dzieci / DorośliAnemizacja błony śluzowej nosa 50
Dzieci / DorośliParacenteza 150
Dzieci / DorośliRecepta 40

Neurolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Wizyta150
DzieciWizyta200

Ortopeda

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciWizyta lek. Marcin Redman200
Dorośli / DzieciWizyta170
Dorośli / DzieciZałożenie gipsu 80
Dorośli / DzieciZałożenie gipsu syntetycznego (jedna opaska)130
Dorośli / DzieciZałożenie gipsu syntetycznego (kolejna opaska)50
Dorośli / DzieciZdjęcie gipsu50
Dorośli / DzieciUsunięcie szwów50
DorośliWizyta dr Klaudiusz Kosowski250
DorośliWizyta z iniekcją (plus koszt leku)170
DorośliIniekcja100
DorośliIniekcje pod kontrolą USG (plus koszt leku)250
DorośliUsunięcie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG1000
DorośliPodanie PRP (jedna probówka)700
DorośliPodanie fibryny (i-PRF, jedna probówka)700
DorośliPodanie PRP i fibryny (dwie probówki)1200

Pediatra

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DzieciWizyta120
DzieciWizyta- dr n.med Katarzyna Wysocka-Gryczka150

Psycholog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciKonsultacja / psychoterapia indywidualna120
Dorośli Diagnoza psychologiczna120
DorośliDiagnoza psychologiczna z opinią150
DorośliObserwacja zewnętrzna (gmina Swarzędz)150

Pulmonolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliWizyta150
Dorośli Spirometria50

Reumatolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliWizyta150
Dorośli Kapilaroskopia120
Dorośli Wizyta + kapilaroskopia200

Urolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliWizyta150
Dorośli Wizyta z USG200

USG

USG Dorośli

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Doppler tętnic150
Dorośli Doppler żył150
DorośliDoppler aorty150
DorośliJama brzuszna130
Dorośli Narząd ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, stopa, mięśnie, nerwy)170, dwa stawy 270
Dorośli Piersi150
Dorośli Tarczyca130
Dorośli Węzły chłonne- 1okolica130
DorośliWęzły chłonne- 2okolice170
DorośliWęzły chłonne- 3okolice220
DorośliPodanie PRP (jedna probówka)700
DorośliPodanie fibryny (i-PRF, jedna probówka)700
DorośliPodanie PRP i fibryny (dwie probówki)1200
DorośliUsunięcie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG1000

USG Dzieci

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DzieciBioderka niemowląt150
DzieciJama brzuszna130
DzieciJama brzuszna - refluks150
DzieciNarząd ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, stopa, mięśnie, nerwy)160, dwa stawy 250
DzieciTarczyca130
DzieciWęzły chłonne- 1okolica130
DzieciWęzły chłonne- 2okolice170
DzieciWęzły chłonne- 3okolice220
DzieciSzwy czaszkowe150
DzieciJądra150
DzieciOpłucnej150
DzieciPrzezciemiączkowe150
DzieciRdzenia kręgowego150

REHABILITACJA

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli /DzieciWizyta - dr n.med Marta Jokiel150
Dorośli /DzieciWizyta 130

OSTEOPATIA

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli /DzieciWizyta- dr Łukasz Czubaszewski180
Dorośli Wizyta- Karol Karwasiński150