+48 61 875 54 08 | +48 503 803 909 | ul. Planetarna 15/3, 62-020 Zalasewo

„Rozszerzenie działalności przychodni specjalistycznej Diagnosis przez zakup specjalistycznego sprzętu”
Cel operacji: wsparcie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem lokalnych zasobów poprzez zwiększenie dostępności i zakresu świadczonych usług medycznych dla ludności zamieszkałej na terenie gminy Swarzędz oraz innych gmin należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania i przez to poprawę stanu zdrowia lokalnej społeczności.Rozszerzenie działalności przychodni specjalistycznej Diagnosis przez zakup specjalistycznego sprzętu
Przewidywane wyniki: Zwiększenie zakresu i dostępności świadczonych usług poprzez wprowadzenie nowych usług oraz zwiększenie dostępności do już świadczonych usług dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego.

CENNIK

Alergolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli/ DzieciKonsultacja180
Dorośli/ DzieciTesty skórne (1 nakłucie)9
Dorośli/ DzieciRecepta40

Audiometria

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciAudiometria impedancyjna90
Dorośli / DzieciAudiometria obiektywna90
Dorośli / DzieciAudiometria tonalna70
Dzieci 4-5 latDiagnostyka APD200
Dzieci 6-7 latDiagnostyka APD250
Dzieci powyżej 8 latDiagnostyka APD300
DzieciRediagnostyka APD (powtórka)160
Dorośli / DzieciOtoemisja DPOAE90
Dorośli / DzieciTympanometria70
Dorośli/ DzieciAudiometria słowna70
Dorośli/ DzieciAudiometria zabawowa (tonalna)90
Dorośli/ DzieciPróba nadprogowa (sis, ABLB, isteger)50

Chirurg

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DzieciKonsultacja chirurg dla dzieci200
Dorośli Konsultacja chirurg dla dorosłych180
Dorośli Usunięcie jednej zmiany skórnej 400
DorośliUsunięcie kolejnej zmiany (podczas jednego zabiegu)50
DorośliUsunięcie paznokcia300
DorośliNacięcie/punkcja krwiaka150
DorośliBadanie histopatologiczne45
DzieciZabieg nacięcia stulejki500
Dorośli / DzieciRecepta40

Chirurg naczyniowy

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja180
Dorośli Konsultacja z USG Doppler żył250
DorośliSkleroterapia pajączków300
DorośliSkleroterapia żylaków500
DorośliRecepta40

Dietetyk

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja 1 godzina150
Dorośli Konsultacja 30 minut-kontrola100
Dorośli Konsultacja wraz z planem żywieniowym250
DorośliKonsultacja wraz z zaleceniami150
DorośliPlan żywieniowy200

Dermatolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciKonsultacja180
Dorośli / DzieciBadanie znamion dermatoskopem180
Dorośli / DzieciŁyżeczkowanie (do 6 zmian)180
Dorośli / DzieciKrioterapia zmian skórnych (do 6 zmian)180
Dorośli / DzieciKrioterapia zmian skórnych (powyżej 6)200
Dorośli / DzieciRecepta40

Diabetolog

Dorośli/DzieciRodzaj badania/konsultacjaCena (PLN)  
DorośliKonsultacja180
DorośliRecepta40

Endokrynolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja180
Dorośli Konsultacja z USG tarczycy250
DorośliBiopsja tarczycy250
DorośliRecepta40

ESMELLA

Dorośli PakietCena (PLN)
Dorośli 1 zabieg400
Dorośli 6 zabiegów2000
Dorośli8 zabiegów2400

Gastroenterolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja200
Dorośli Recepta40

Ginekolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja z USG i cytologią280
Dorośli Konsultacja z USG240
DorośliKonsultacja z cytologią220
DorośliKonsultacja z USG, cytologią i USG piersi400
DorośliKonsultacja180
DorośliKontrola owulacji100
Dorośli Założenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Mirena (z kosztem wkładki)1200
DorośliZałożenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Kyleena (z kosztem wkładki)1200
DorośliZałożenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Jaydees (z kosztem wkładki)1150
Dorośli Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (bez kosztu wkładki)750
Dorośli Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej300
DorośliKTG klient70
Dorośli KTG pacjent60
DorośliCytologia40
DorośliRecepta40

Internista

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja150
Dorośli Recepta40

Kardiolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja180
Dorośli Konsultacja z EKG220
DorośliKonsultacja z EKG i echo serca280
DorośliKonsultacja z echo serca250
DorośliBadanie EKG (bez opisu)50
Dorośli Badanie EKG (z opisem)80
Dorośli Echo serca (z opisem)140
Dorośli Recepta40

Laryngolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dzieci / Dorośli Konsultacja180
Dzieci/DorośliPłukanie uszu50
Dzieci / DorośliBadanie laryngologiczne z nasofiberoskopią230
Dzieci / DorośliOpatrunek uszny-lek, sączkowanie70
Dzieci / DorośliPodcięcie wędzidełka podjęzykowego 250
Dzieci / DorośliUsunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych 50
Dzieci / DorośliKonsultacja + USG szyi z oceną ślinianek i węzłów chłonnych 230
Dzieci / DorośliKatateryzacja trąbek słuchowych 100
Dzieci / DorośliPrzedmuchanie trąbek słuchowych metodą Politzera 70
Dzieci / DorośliTamponada nosa 50
Dzieci / DorośliPobranie wymazu laryngologicznego
( nos, uszy, gardło)
50
Dzieci / DorośliUsunięcie kamienia wewnątrzprzewodowego ślinianki podżuchwowej 300
Dzieci / DorośliAnemizacja błony śluzowej nosa 50
Dzieci / DorośliParacenteza 150
Dzieci / DorośliRecepta 40

MEDYCYNA PRACY

DorośliRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliBadanie lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) z wydaniem orzeczenia140
DorośliBadanie lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) z wydaniem orzeczenia  - uzupełniające80
DorośliBadanie sanitarno-epidemiologiczne70
DorośliBadanie lekarza medycyny pracy dla innych celów150
DorośliBadanie lekarza medycyny pracy kandydatów na prawo jazdy (kat. A i B)200
DorośliOdpis/duplikat10

Neurolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Konsultacja180
DzieciKonsultacja240
Dorośli/DzieciRecepta40

Ortopeda

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciKonsultacja180
Dorośli Konsultacja lek. Klaudiusz Kosowski250
Dorośli / DzieciZałożenie gipsu 80
Dorośli / DzieciZałożenie gipsu syntetycznego (jedna opaska)130
Dorośli / DzieciZałożenie gipsu syntetycznego (kolejna opaska)50
Dorośli / DzieciZdjęcie gipsu50
Dorośli / DzieciUsunięcie szwów50
DorośliKonsultacja z iniekcją (plus koszt leku)200
DorośliIniekcja100
DorośliIniekcje pod kontrolą USG (plus koszt leku)250
DorośliUsunięcie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG1200
DorośliPodanie PRP (jedna probówka)700
DorośliPodanie fibryny (i-PRF, jedna probówka)700
DorośliPodanie PRP i fibryny (dwie probówki)1200
Dorośli / DzieciRecepta40

Pediatra

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DzieciKonsultacja- dr n. med. Katarzyna Wysocka-Gryczka160
DzieciRecepta40

Psycholog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli / DzieciKonsultacja / psychoterapia indywidualna140
Dorośli Diagnoza psychologiczna120
DorośliDiagnoza psychologiczna z opinią150
DorośliObserwacja zewnętrzna (gmina Swarzędz)150

Pulmonolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliKonsultacja180
Dorośli Spirometria60
DorośliRecepta40

Reumatolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliKonsultacja180
Dorośli Kapilaroskopia120
Dorośli Konsultacja + kapilaroskopia200
Dorośli Recepta40

Urolog

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DorośliKonsultacja180
Dorośli Konsultacja z USG250
Dorośli Recepta40

RTG

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli /DzieciRTG jamy brzusznej celowane na przeponę50,00
Dorośli /DzieciRTG klatki piersiowej PA50,00
Dorośli/DzieciRTG klatki piersiowej AP/PA + bok90,00
Dorośli/DzieciRTG klatki piersiowej bok50,00
Dorośli/DzieciRTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc50,00
Dorośli /DzieciRTG kości miednicy50,00
Dorośli /DzieciRTG łopatki AP50,00
Dorośli /DzieciRTG mostka bok50,00
Dorośli /DzieciRTG mostka bok + skos80,00
Dorośli /DzieciRTG obojczyka50,00
Dorośli /DzieciRTG obojczyków porównawcze60,00
Dorośli /DzieciRTG przeglądowe jamy brzusznej50,00
Dorośli /DzieciRTG stawów barkowych (porównawcze)80,00
Dorośli /DzieciRTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze)140,00
Dorośli /DzieciRTG stawów krzyżowo-biodrowych AP50,00
Dorośli /DzieciRTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje)
90,00
Dorośli /DzieciRTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG stawu barkowego AP50,00
Dorośli /DzieciRTG stawu barkowego AP + osiowe80,00
Dorośli /DzieciRTG stawu barkowego transtorakalne50,00
Dorośli /DzieciRTG stawu biodrowego AP50,00
Dorośli /DzieciRTG żeber AP/PA (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG żeber L + P (2 projekcje)90,00
Dorośli /DzieciRTG żeber skos50,00
Dorośli /DzieciRTG celowane na oczodół50,00
Dorośli /DzieciRTG celowane na siodło tureckie50,00
Dorośli /DzieciRTG czaszki PA + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG kości nosa50,00
Dorośli /DzieciRTG oczodołów – PA + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG oczodołu PA + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG podstawy czaszki50,00
Dorośli /DzieciRTG twarzoczaszki 50,00
Dorośli /DzieciRTG zatok obocznych nosa50,00
Dorośli /DzieciRTG zatok obocznych nosa PA + boczne60,00
Dorośli /DzieciRTG żuchwy (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG żuchwy PA + skos80,00
Dorośli /DzieciRTG kości krzyżowej AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG kości ogonowej AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG kości ogonowej bok/AP (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa (skolioza)100,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok90,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5-S150,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowy (2 projekcje)90,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa piersiowego AP + bok90,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP na stojąco50,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP + bok90,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa szyjnego AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje)80,00
Dorośli /DzieciRTG kręgosłupa szyjnego skosy (2 projekcje)80,00
Dorośli /DzieciRTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika)50,00
Dorośli /DzieciRTG kości piętowej (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG kości piętowej osiowe + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG kości piętowych osiowe (porównawcze)80,00
Dorośli /DzieciRTG kości piętowych boczne (porównawcze)80,00
Dorośli /DzieciRTG kości ramiennej AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG kości udowej AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG obu rzepek osiowe50,00
Dorośli /DzieciRTG obu stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG obu stawów kolanowych AP + bok (na stojąco)115,00
Dorośli /DzieciRTG obu stawów kolanowych AP + bok (porównawcze)115,00
Dorośli /DzieciRTG stawu kolanowego AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG palca AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG palca stopy AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG podudzia AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG rzepki L + P osiowe (porównawcze)50,00
Dorośli /DzieciRTG rzepki osiowe50,00
Dorośli /DzieciRTG stawów biodrowych AP (porównawcze)50,00
Dorośli /DzieciRTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze)130,00
Dorośli /DzieciRTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze)90,00
Dorośli /DzieciRTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze)115,00
Dorośli /DzieciRTG stawu biodrowego AP + osiowe90,00
Dorośli /DzieciRTG stawu biodrowego osiowe50,00
Dorośli /DzieciRTG stawu kolanowego AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG stawu kolanowego tunelowe50,00
Dorośli /DzieciRTG stawu skokowego AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG stawu skokowego AP + bok (celowane na więzozrost)80,00
Dorośli /DzieciRTG stopy AP + bok / skos80,00
Dorośli /DzieciRTG stopy skos/bok (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG stóp AP (porównawcze)50,00
Dorośli /DzieciRTG stóp AP + bok (porównawcze)115,00
Dorośli /DzieciRTG nadgarstka AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG nadgarstka AP + skos80,00
Dorośli /DzieciRTG nadgarstka w 4-ch projekcjach150,00
Dorośli /DzieciRTG nadgarstków AP +bok (porównawcze)80,00
Dorośli /DzieciRTG nadgarstka na kość łódeczkowatą50,00
Dorośli /DzieciRTG przedramienia AP + bok80,00
Dorośli /DzieciRTG rąk AP+skos (porównawcze)80,00
Dorośli /DzieciRTG ręki AP + skos80,00
Dorośli /DzieciRTG ręki bok/ AP/ Skos (1 projekcja)50,00
Dorośli /DzieciRTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze)80,00
Dorośli /DzieciRTG stawu łokciowego AP + bok80,00

USG

USG Dorośli

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli Doppler tętnic180
Dorośli Doppler żył180
DorośliDoppler aorty180
DorośliJama brzuszna150
Dorośli Narząd ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, stopa, mięśnie, nerwy)200, dwa stawy 320
Dorośli Piersi180
DorośliJąder150
Dorośli Tarczyca150
Dorośli Węzły chłonne- 1okolica160
DorośliWęzły chłonne- 2okolice200
DorośliWęzły chłonne- 3okolice250
DorośliPodanie PRP (jedna probówka)700
DorośliPodanie fibryny (i-PRF, jedna probówka)700
DorośliPodanie PRP i fibryny (dwie probówki)1200
DorośliUsunięcie zwapnień stożka rotatorów pod kontrolą USG1200

USG Dzieci

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
DzieciBioderka niemowląt150
DzieciJama brzuszna160
DzieciJama brzuszna - refluks180
DzieciNarząd ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, stopa, mięśnie, nerwy)200, dwa stawy 320
DzieciTarczyca/ Szyi160
DzieciWęzły chłonne- 1okolica160
DzieciWęzły chłonne- 2okolice200
DzieciWęzły chłonne- 3okolice250
DzieciSzwy czaszkowe180
DzieciJądra180
DzieciOpłucnej180
DzieciPrzezciemiączkowe180
DzzieciTkanek iękkich160
DzieciRdzenia kręgowego180

REHABILITACJA

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli /DzieciKonsultacja - dr n.med Marta Jokiel170
Dorośli /DzieciKonsultacja140

OSTEOPATIA

Dorośli / DzieciRodzaj badania / konsultacjiCena (PLN)
Dorośli /DzieciKonsultacja- dr Łukasz Czubaszewski200
Dorośli Konsultacja- Karol Karwasiński170

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie


  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja

   * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
   Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.