Badanie słuchu

Badania audiometryczne to badania służące diagnostyce narządu słuchu. Wyróżna się dwa rodzaje badań: subiektywne (np. audiometria tonalna) i obiektywne (np. audiometria impedancyjna).

Audiometria tonalna daje możliwość ustalenia wielkości i rodzaju uszkodzenia słuchu. Wykonuje się ją użyciu słuchawek zaznaczając na siatce audiometrycznej wynik, tzw. audiogram. Audiogram to najbardziej powszechny obecnie wynik badania słuchu, jaki wydawany jest pacjentom podczas wstępnej diagnostyki. Wyznaczenie progu słyszenia następuje dla przewodnictwa powietrznego i kostnego w określonym paśmie częstotliwości (125-8000 Hz). Audiometrię tonalna wymaga współpracy pacjenta z osobą badającą, dlatego wykonujemy ją od 4 roku u życia u dzieci i u osób dorosłych.

Audiometria impedancyjna ocenia stan ucha środkowego (otoskleroza, zapalenie ucha, porażenie nerwu twarzowego, dysfunkcja trąbki słuchowej). Jest badaniem obiektywnym, nie wymaga współpracy pacjenta i można ją wykonywać u pacjentów w każdym wieku. W skład audiometrii impedancyjnej wchodzą:

 • Tympanometria – ma na celu ocenę podatności błony bębenkowej w zależności od zmiany ciśnienia akustycznego w przewodzie słuchowym zewnętrznym.
 • Odruchy z mięśnia strzemiączkowego – czyli rejestracja reakcji mięśnia strzemiączkowego na dźwięki o dużym poziomie natężenia.

Audiometria impedancyjna ma zastosowanie kliniczne:

 • w diagnostyce chorób ucha środkowego (otoskleroza, stan zapalny ucha środkowego, dysfunkcja trąbki słuchowej),
 • w lokalizacji uszkodzenia narządu słuchu,
 • w rozpoznawaniu głuchot nieorganicznych,
 • w diagnostyce topograficznej uszkodzeń nerwu twarzowego.

Centrum Medyczne Diagnosis w zakresie medycyny rodzinnej współpracuje z mgr Haliną Paliwodą, protetykiem słuchu i akustykiem.

Zakres badań:

Diagnostyka narządu słuchu (badania słuchu):

 • audiometria tonalna;
 • audiometria impedancyjna;
 • tympanometria.

Protetyka słuchu:

 • dobór i dopasowanie aparatów słuchowych;
 • konsultacja audiopreotetyczna.

Specjaliści:

AUDIOMETRIA

Call Now Button