Os. Sarmackie 1/4. 62-020 Zalasewo
+48 61 875 54 08 | +48 503 803 909
Aktualności
piątek, 14 czerwiec 2019 08:05

Zespół radiologów Diagnosis na prestiżowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radiologicznego w Gdańsku

Zjazd odbywa się co trzy lata, a jego uczestnicy mają okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w radiologii i poszerzać wiedzę w zakresie badań głowy, szyi, brzucha, tętnic, narządu ruchu, piersi, czy wreszcie radiologii onkologicznej. Aktywny udział naszej specjalistki Arlety Witkowskiej-Łuczak w wykładach i panelach kolejny raz potwierdza jej chęć zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. Jesteśmy dumni z naszych radiologów.

radiolog