Os. Sarmackie 1/4. 62-020 Zalasewo
+48 61 875 54 08 | +48 503 803 909
Blog

 

Państwa Unii Europejskiej dostrzegły wagę problemu i uznały, że każdy kierowca powinien zostać przebadany pod kątem bezdechu sennego. (DYREKTYWA KOMISJI 2014/85/UE z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy.) Dlatego również w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, każda osoba kierująca pojazdem powinna przejść tego typu diagnostykę  i w przypadku jego wykrycia natychmiast rozpocząć leczenie. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.)

Nie narażaj się na konsekwencje - zgłoś swoich kierowców na badania w naszym Centrum.

Jaki wpływ ma bezdech senny na kierowcę?

Jedną z konsekwencji bezdechu obturacyjnego jest obniżenie jakości snu. Pomimo zachowania higieny snu i przesypiania nawet kilkunastu godzin, ilość niezbędnego do pełnej regeneracji i wypoczynku snu głębokiego jest niewystarczająca. Spowodowane jest to ciągłym pobudzeniem naszego mózgu wywołanym przez częste przerwy w oddychaniu (bezdechy i spłycenia). 

Senność w czasie prowadzenia samochodu jest niezwykle niebezpieczna. Badania dowodzą, że brak snu może działać na Twój organizm podobnie jak spożyty alkohol. Osłabienie funkcji poznawczych wywołane 24-godzinnym brakiem snu jest porównywalne z tym, które występuje przy poziomie alkoholu we krwi równym 1 promilowi. Osoba z bezdechem może w czasie kierowania pojazdem zapadać w tzw. mikrodrzemki, nie będąc nawet świadomą snu.

Badania wskazują, że rozpoczęcie leczenia bezdechu za pomocą terapii CPAP już po pierwszych dwóch dniach przyczynia się do poprawy koncentracji i samopoczucia, redukując ryzyko zaśnięcia za kierownicą i tym samym ograniczając zagrożenie spowodowania wypadku.

Nasi specjaliści - Łucja Weselik (laryngolog), Anita Piontek (neurolog), dr. n. med. Anna Puszkarska (internista) - przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia bezdechu sennego.

W przypadku stwierdzenia problemu - dzięki współpracy z nami możesz skorzystać z refundacji NFZ.

Aparaty służące do leczenia bezdechu sennego podlegają refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, że jeśli kierowca jest ubezpieczony w ZUS-ie, może ubiegać się o dofinansowanie sprzętu medycznego niezbędnego dla terapii.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, kwota refundacji sprzętu dla osób dorosłych to 1890 zł. W przypadku, gdy cena wybranego aparatu przekracza wysokość powyższego limitu, należy dopłacić jedynie różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. 

 https://www.philips.pl/healthcare/bezdech/czy-mam-bezdech/czym-jest-bezdech