Os. Sarmackie 1/4. 62-020 Zalasewo
+48 61 875 54 08 | +48 503 803 909
Dietetyka

Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka zarówno chorego, jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.
Dietetyka powiązana jest ściśle z:

 • medycyną;
 • farmakologią;
 • bromatologią;
 • chemią żywności;
 • biologią i mikrobiologią.

Dietetyka zajmuje się przede wszystkim: zasadami żywienia człowieka, oceną stanu odżywienia, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobieganiu chorobom zależnym od żywienia, biochemicznymi podstawami żywienia i psychologią żywienia.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dietetyka

Centrum Medyczne Diagnosis w zakresie dietetyki współpracuje z mgr inż. Ewą Jędrzejowską, specjalistką dietetykiem.

Zakres usług:

 • ocena stanu odżywiania oraz badanie składu ciała;
 • poprawa stanu zdrowia;
 • programy żywieniowe wspomagające proces rehabilitacji;
 • programy żywieniowe w różnych dyscyplinach sportowych;
 • porady dietetyczne w zakresie zdrowego, racjonalnego odżywiania;
 • konsultacje dietetyczne w zakresie żywienia dzieci i młodzieży leczenie nadwagi i otyłości;
 • konsultacje dietetyczne w zakresie żywienia osób chorych na cukrzycę, nadciśnienie, choroby układu pokarmowego i inne;
 • programy suplementacyjne;
 • program żywieniowy dla osób z alergią oraz nietolerancją pokarmową.

Umów się na wizytę